Overview

Sufi Sant Amir Khusro va Unki Shayari


Ratings :

Author : Amir Khusro

No. of Pages : 232

Book Category : Biography,Memoirs

Share :

Add To Wishlist   Add To MyshelfOverview

Bahumakhi pratibha ke dhani Khusro ek mahan Sufi Santh the jo Kawi, Sahityakar, Lekhakh aur Shayar bhi the. Ek hi waikti ke pass itne guno ka hona lagbhag asambhaw jaan padta hai, Keentu jab hum Amir Khusro ki kavya rachnao, jeewan-writt va waiktitwa par nazar daalte hain, toh unke guni va pragawan hone ke sakshi suaien hi upasthith ho jate hain. Tab ye kehne me tanik bhi sankoj nahi hota ki weh toh guno ki khan the.

Same Author